מכתב להרשאל על מנהגי מרוקו

מכתב להרשאל על מנהגי מרוקו

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

A letter from Rav Yishak Yosef s”t, Rishon LeSion, to Ribi Mordekhai Lebhar regarding Moroccan minhagim.

View Fullscreen